Omdat advocatuur ook persoonlijk en betaalbaar kan zijn!

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Door de uitbraak van het Coronavirus leven we in moeilijke tijden.  De verspreiding van het virus heeft impact op ons allemaal.  Uiteraard willen wij onze dienstverlening op peil houden maar onze eerste prioriteit is de gezondheid van u en onze medewerkers. Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen die ook op u van invloed zullen zijn.

Bij ons op kantoor gelden de volgende maatregelen:

* Er worden geen handen geschud.

* Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden, dit heeft onder meer tot gevolg dat er tijdens besprekingen niet meer recht tegenover elkaar wordt gezeten maar schuin tegenover elkaar. In verband met de ruimte verzoeken wij u om alleen naar de afspraak te komen, wilt u iemand meenemen neem dan contact met ons op om de mogelijkheid daarvan te bespreken.

* Bij verkoudheidsklachten, hoesten e.d.  aan u of onze kant gaat een afspraak niet door. Indien u na het maken van een afspraak verkoudheidsklachten krijgt verzoeken wij u vriendelijk de afspraak af te bellen en een nieuwe afspraak te maken. Uiteraard geldt dat andersom ook, ontwikkelt degene met wie u een afspraak heeft verkoudheidsklachten dan nemen wij contact met u op om de afspraak te verzetten.

* Besprekingen zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Waard advocatenkantoor heeft zich in december van het jaar 2004 in Zwijndrecht gevestigd.

Duidelijkheid en heldere taal

Als u nog nooit met juridische zaken of procedures te maken heeft gehad, dan kunnen zaken vaak ingewikkeld zijn. U wordt geconfronteerd met een wirwar van regels en keuzes die gemaakt moeten worden. Wij vinden het belangrijk om u goed te adviseren om bepaalde stappen wel of niet te nemen, of u goed bij te staan in een procedure. Maar wij vinden het ook belangrijk dat u begrijpt hoe de zaken juridisch in elkaar steken en waarom bepaalde keuzes gemaakt moeten worden.

Wij zullen dan ook altijd zo duidelijk mogelijk de juridische regels en uw mogelijkheden met u bespreken, zodat samen met u de beste keuze kan worden gemaakt in de aanpak van uw zaak.

Daarnaast werken wij in de meeste gevallen met vaste prijzen, zodat er ook financieel geen verrassingen zijn. 

Ingrid en Heleen hebben rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na hun studie zijn zij met veel enthousiasme aan de slag gegaan in de advocatuur. Zowel Ingrid als Heleen hebben de specialisatieopleiding familierecht afgerond. Heleen is ook mediator.

U kunt bij ons terecht voor zaken op het gebied van:

Arbeidsrecht, onder andere ontslag, beëindigingsovereenkomst of loonvordering.                                        

Huurrecht, onder andere huurprijsgeschillen, gebreken, ontruiming, achterstallig onderhoud, overlast, wanbetaling                                           

Incasso's

Contractenrecht, onder andere het opstellen, nazien of beoordelen van contracten en geschillen over de inhoud van contracten

Familierecht, onder andere echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, erfrecht, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

Mediation

MKB,  wij hebben voor het MKB interessante aanbiedingen zoals het mkb-abonnement. 

Zie voor meer informatie over de verschillende rechtsgebieden onder het kopje "rechtsgebieden".
Beide advocaten zijn in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten ingeschreven onder "algemene praktijk" en "personen- en familierecht".

 

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.