e-Kantonrechter met een ruggesteuntje

Geschreven door Heleen de Waard op .

U kunt vanaf nu zaken online aan de kantonrechter voorleggen. Dit geldt voor zaken met een belang tot maximaal € 25.000,--. U kunt uw aanvraag online via de website van de rechtspraak indienen bij de kantonrechter. De tegenpartij mag ook zijn standpunten indienen. De kantonrechter beoordeelt of de zaak geschikt is om via de online procedure te worden behandeld. Is dit het geval dan kan het verzoek online worden ingediend of aangevuld. De tegenpartij mag daarna ook online een verweer indienen. De rechtbank brengt wel griffierecht in rekening.

Vervolgens kan een zitting worden gepland. Deze zittingen worden gehouden in Rotterdam of Den Bosch. Daarna doet de kantonrechter binnen 8 weken uitspraak.

Een nadeel van deze manier van procederen kan zijn dat u de nodige juridische kennis mist of dat u niet zo goed onder woorden weet te brengen wat u eigenlijk bedoelt. Hierdoor zou u uzelf kunnen benadelen. U kunt er echter voor kiezen om zich te laten bijstaan door een advocaat.

Als u zich niet tijdens de hele procedure wilt laten bijstaan, maar wel wat handvaten aangereikt wilt krijgen die u kunnen helpen bij het voeren van de procedure dan is dat mogelijk. Wij bieden u een snelle scan van uw zaak aan voor slechts € 100,-- (incl BTW).

U mailt ons in het kort de omschrijving van de kwestie. Wij zullen dan binnen een week een email terugezenden waarin de juridische kanten worden belicht en u wordt gewezen op de standpunten die u zou kunnen innemen. Zelf procederen, maar met een ruggesteuntje dus.

Rechtsbijstandverzekering? Ook dan staan wij u bij!

Geschreven door Heleen de Waard op .

Zelf uw advocaat kiezen

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 is er een belangrijke verandering opgetreden. U mag zelf een advocaat kiezen als dat nodig is. Het Hof oordeelde dat het in strijd is met het Europese recht (richtlijn 87/344 EEG) dat een rechtsbijstandverzekeraar in de verzekeringsovereenkomst regelt dat de rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers en ook als de rechtsbijstandverzekeraar bedingt dat de kosten van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat slechts worden vergoed als de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een advocaat of externe rechtsbijstandsverlener moet worden uitbesteed.

Wat betekent dit voor u als verzekerde?

U mag zelf kiezen of u uw procedure wilt laten voeren door een medewerker van de verzekeringsmaatschappij of door een advocaat van uw keuze. Als u kiest voor een advocaat dan dient de verzekeraar alle in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

Het staat u dus vrij zelf een advocaat te kiezen ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Wel moet u altijd eerst uw zaak bij de verzekeraar aanmelden.

Kiest u voor uw eigen advocaat, dan zijn wij uiteraard graag bereid uw zaak voor u te behandelen. Met onze ervaring op het gebied van bijvoorbeeld, arbeidsrecht en verbintenissenrecht (contractenrecht) bent u bij ons in goede handen.

Mocht u de volledige tekst van de uitspraak van het Europees Hof willen lezen, klikt u dan op onderstaande link.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144208&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=591575

Alimentatie indexering 2014

Geschreven door Heleen de Waard op .

De alimentatie inderxering voor 2014 is vastgesteld 0,9%.

De alimentatie dient per 1 januari 2014 met dit percentage te worden verhoogd. Dit tenzij u bijvoorbeeld in een echtscheidiginsconvenant hierover andere afspraken heeft gemaak.

De vakantie voorbij.

Geschreven door Heleen de Waard op .

Gratis kort telefonisch advies

Elk jaar neemt na de zomervakantie het aantal scheidingsverzoeken toe. Hetzelfde is het geval na de feestdagen. Het lijkt wel of een vakantie voor veel mensen een laatste relatietest is. Loopt een huwelijk toch al niet lekker dan is het hele dagen samen zijn in een vakantie, vaak een moment waarop men zich realiseert dat het echt niet meer werkt.

Als u de knoop doorhakt en besluit te gaan scheiden, dan komen er veel vragen op u af.

Hoe moet ik alles regelen? Hoe regelen we het met de kinderen? Welke gegevens moet ik verzamelen? Nemen we samen een advocaat-mediator, of toch elk een eigen advocaat? Hoe ga ik het mijn partner vertellen en hoe vertellen we het de kinderen?

Voor een gratis kort adviesgesprek, waarin wordt uitgelegd hoe een echtscheidingsprocedure verloopt en waarin u kort antwoord krijgt op uw vragen, kunt u telefonisch contact opnemen. Een van onze advocaten staat u graag te woord.

Ook kunt u telefonisch kosteloos onze folder aanvragen.

Voor de kosten van een echtscheidingsprocedure kunt u bovenaan deze pagina klikken op de knop "kosten".

Meer artikelen...

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.