Gezag

Geschreven door Heleen de Waard op .

Als ouder wil je graag wat te zeggen hebben over je kind. Zo wil jij graag beslissen waar je kind woont, naar welke school je kind gaat, of welke medische ingreep je kind ondergaat. Dit noemen wij het gezag. Een moeder heeft (mits zij meerderjarig is) altijd automatisch het gezag.

Als ouders gehuwd zijn, dan hebben zij automatisch samen het gezag over hun kinderen. Dit is echter niet het geval als ouders ongehuwd zijn. In het geval mensen ongehuwd zijn, dan erkent in de meeste gevallen de vader het kind. Dit gebeurt op het gemeentehuis. Door die erkenning wordt hij juridisch de vader van het kind. Daarbij kan er ook gekozen worden voor de achternaam van vader.

Wat de meeste ouders niet weten is dat door die erkenning niets verandert in het gezag. Het gezag blijft in dat geval bij de moeder. Als ouders die ongehuwd zijn samen het gezag over hun kind willen dan moet dat nog geregeld worden bij de rechtbank. Dit kan eenvoudig worden geregeld door samen een formulier in te vullen en  dit in te leveren bij de griffier van de rechtbank. 

Hoofdregel is dat ouders samen het gezag hebben. Als het dus niet lukt om samen het formulier in te dienen,  bijvoorbeeld omdat de moeder medewerking weigert, dan kan een verzoek worden ingedend bij de rechtbank. In dat verzoek wordt dan aan de rechter gevraagd om te bepalen dat de ouders samen het gezag krijgen. De rechter zal, gezien de hoofdregel, dit verzoek alleen in uitzonderlijke gevallen afwijzen.

Het loont dus zeker de moeite om een verzoek in te dienen als u geen gezag heeft en het niet lukt in overleg dit tot stand te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. 078 612 72 33

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.